บทความ Smart Home

smart-home

เทคโนโลยีสมัยใหม่  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้ตอบโจทย์ของ

สังคมโซเชี่ยลเน็ทเวิร์คในปัจจุบัน    ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่รู้จักเทคโนโลยีไร้สายแบบ Wifi และ Bluetooth

เป็นอย่างดี  โดยผู้ผลิตชั้นนำเองก็ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เข้ากับ  อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

(Office Automation), เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Consumer Electronics) และอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Devices)

ต่าง ๆ

 

อาทิเช่นที่ทำงาน  เราสามารถใช้สมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ เช่นสมาร์ทโฟน แท๊บเบล๊ต  เชื่อมต่อแบบไร้สาย

เพื่อส่งไฟล์งานเข้าหากัน ,  ส่งไฟล์เพื่อพริ้นท์ไปยังอุปกรณ์ Printer,  ส่งไฟล์พรีเซ็นเตชั่นขึ้นจอมอนิเตอร์ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย

เช่น  Wifi /3G/4G และ Bluetooth  เป็นต้น

BestOnlineStore

เช่นเดียวกันที่บ้านเราสามารถทำบ้านของเราให้น่าอยู่มากขึ้น มีความเป็นมิตรกับเจ้าบ้าน  สามารถ

ดูแลจัดการ แบบไร้สายจากทุกที่ ทุกแห่งหนใดของโลกก็ได้ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย  เพื่อให้เป็น Smart Home

ที่น่าอยู่ โดยเราสามารถใช้สมาร์ทดีไวซ์ เพื่อสั่งปิดเปิดไฟก่อนเข้าบ้าน  ,  เปิดแอร์ห้องนั่งเล่นเพื่อให้ความ

เย็นสม่ำเสมอก่อนกลับมาทำงานต่อหากยังไม่เสร็จจากที่ทำงาน , เปิดทีวี และ สเตอริโอ  เพื่อฟังเพลง

ดูละครซี่รีย์ต่างประเทศเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถหลังตรากตรำทำงานเคร่งเครียดจากที่ทำงาน ,  ก่อนเข้าบ้านก็สามารถใช้

สมาร์ทดีไวซ์ เปิดปิดประตูในกรณีที่เป็นคนไม่ชอบพกกุญแจออกจากบ้าน   อีกทั้งยังสามารถใช้สมาร์ทดีไวซ์

หรี่ หลอดไฟที่มีลำโพงไร้สายในตัว พร้อมฟังเพลงก่อนนอนได้อีกด้วย

ต่อมาวันรุ่งขึ้นรีบออกจากบ้านไปเรียนไปทำงานหากลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในยุคค่าไฟแสนแพงแบบนี้  เราก็ยังสามารถใช้สมาร์ทดีไวซ์เพื่อรีโมทมาปิดเครื่องใช้

ไฟฟ้าได้อีกด้วยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

smart home

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ Verizon ชื่อดังในอเมริกา ได้เปิด Online Store  เพื่อจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวก

ในที่ทำงานและที่บ้าน พร้อมสาธิตการใช้งานให้เห็นคุณประโยชน์บนเวบไซต์ของตัวเอง http://www.verizonwireless.com/smart-home/ให้กับลูกค้าทั่วไปที่

สนใจ และ ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง  สินค้าที่อยู่บนเวบไซต์ ก็มีหลายหลายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกของเราให้ Smart Life Smart Work Smart Home

ได้  อาทิเช่น  เทอโมสตรัท  ที่สามารถรีโมทเพื่อควบคุมอุณหภูมิ  , smart plug ที่สามารถรีโมทเพื่อควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องบินจำลอง ที่สามารถควบคุมให้บินแบบไร้สายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย หรือจุดที่ไม่สามารถขึ้นไปได้รอบๆ บ้าน, เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบไร้สายที่สามารถอัพโหลดและแทร๊คกิจกรรมการลดน้ำหนักทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

smart-light

ในอนาคตอันใกล้เราคงได้เห็นผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ และผู้ให้บริการหลายเจ้า  มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปผลิตเป็นอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านเพื่อให้เป็น Smart Home , Smart Life , Smart Society นั่นเอง

Latest update: 5 ธ.ค. 2016