เงื่อนไขรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันและคืนสินค้า

การให้การรับประกันสำหรับตัวสินค้าอันอาจเกิดจากความบกพร่องจาก การผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ  ในห้วง ระยะเวลาใดๆ จะขึ้นอยู่กับสินค้านั้นๆ และผู้ขาย   ซึ่งการรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้านั้นๆ จะต้องยังอยู่ในสายการผลิต และทำตลาดอยู่เท่านั้น

นอกจากนี้สินค้าต้องไม่อยู่ในสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปือน ที่ไม่อาจลบได้ หรือ รอยขีดข่วน, ถลอก, แตกหัก, บิ่น, ร้าว, ยุบ หรือสินค้าประเภทสิ้นเปลืองถูกแกะใช้

การคืนสินค้าไม่สามารถกระทำได้อันเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ  แต่จะอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามด้านบนเท่านั้น
benetton8

ใส่ความเห็น